NAŠE NABÍDKA
DOPORUČUJEME
MOŽNOSTI DOPRAVY

Reklamační řád

Reklamační řád poskytuje zákazníkovi základní informace o původu zboží, záruce a reklamačních podmínkách. Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací zakoupeného zboží. Tento reklamační řád je v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších změn a doplňků.

I. Původ zboží

Leganie je autorizovaným prodejcem stavebnice LEGO. Pod označením stavebnice rozumíme kompletní stavebnice, jejich části či samostatné dílky. V našem obchodě nabízíme široký sortiment nových stavebnic (dále jen nové LEGO), které jsou dodávány přímo od výrobce. Jde o kompletní stavebnice či sety v originálním balení anebo samostatné dílky. 

II. Záruka

Nové LEGO

Na nové LEGO se vztahuje zákonná záruka v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná dnem  převzetí zboží kupujícím. Nové LEGO je zákazníkovi předáno v kvalitě od výrobce. Je-li nové LEGO viditelně poškozeno, je prodejce povinen zákazníka o této skutečnosti informovat. Takové zboží je nabídnuto zákazníkovi se slevou. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady! Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

                         

                                           III.  Rizika spojená s dopravou

Rizika spojená s dopravou nese dopravce. Z těchto důvodů zákazníkům doporučujeme následující postup. V případě doručení zásilky, jež nese známky poškození vinou přepravy, zásilku nepřebírejte.  Žádejte o vyznačení této skutečnosti na tiskopis o přepravě u dopravce. Kontaktujte prodejce. Pokud zjistíte vady způsobené při přepravě až po převzetí zboží, prosím, informujte zpětně dopravce a také prodejce, nejpozději do dvou pracovních dnů.    

IV. Reklamace

1.) Rozhodnete-li se zboží reklamovat, kontaktujte nás na email: obchod@leganie.cz (elektronické podání reklamace) nebo telefonicky: 731022672 - zodpovědná osoba: Regína Fidlerová. Při prvním kontaktu uveďte:

- jméno a příjmení

- druh zboží (originální označení)

- důvod reklamace

- datum nákupu 

- zašlete nám kopii dokladu o nabytí

- kontakt na Vás a popř. číslo účtu 

2.) V případě el. podání reklamace Vás budeme do 24 hodin kontaktovat a domluvíme další postup. Reklamované zboží odesílejte až po vzájemné domluvě. Odesílané zboží dobře zabalte a zasílejte jako pojištěnou zásilku. Výdaje na dopravu hradí odběratel, tedy Vy.

3.) Při reklamaci je kupující povinen předložit stavebnici LEGO čistou (původní stav), v kompletním stavu (popř. stav po rozbalení), zabalenou v originálním obalu, včetně původního příslušenství a dále doklad  o nabytí (pokladní lístek, paragon, daňový doklad, faktura). Bez dokladu či zboží v uvedeném stavu nelze reklamaci přijmout! Při splnění stanovených podmínek prodejce bez zbytečného odkladu rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Obratem budete  informováni el. poštou a bude Vám vystaveno potvrzení o reklamaci. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od podání reklamace, nedohodne-li se prodejce se zákazníkem na lhůtě delší. Odběratel navrhne způsob reklamace.  Navrhované způsoby reklamace: oprava zboží, výměna zboží (či vadného dílku), vydání náhradního dílku, vrácení peněz. Zboží (nekompletní, vadné, poškozené) zasílejte zpět prodejci až po vzájemné domluvě, prodejce je povinen uhradit Vám náklady spojené s dopravou.

                                            Odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů.

 

Pro uzavření smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku, umožnují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. kterým se mění občanský zákoník, má odběratel právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů. Jde o právo vztahující se na kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku. V případě využití zákonného oprávnění je odběratel povinen vrátit  nepoužité zboží v neporušeném (originálním) obalu, kompletní, včetně příslušenství. Současně musí doložit doklad o zakoupení v našem e-shopu.

V případě využití tohoto práva, postupujte přiměřeně dle odstavce 1 a 2.   

 

Vaše Leganie

NOVINKY
RYCHLÝ DOTAZ
Kontrolní kód
(opište kontrolní kód)
AKČNÍ NABÍDKA
REKLAMA
80 let LEGO Group!
 

 

 

 

LEGO, logo LEGO, Minifigurka, DUPLO, BIONICLE, LEGENDS OF CHIMA, DIMENSIONS, logo FRIENDS, logo Minifigurka, MINDSTORMS, MIXELS, NINJAGO, a NEXOKNIGHTS jsou ochrannými známkami LEGO Group a  jsou zde použity na základě zvláštního povolení.  ©2018 Oficiální stránky naleznete na www.lego.com.