NAŠE NABÍDKA
DOPORUČUJEME
MOŽNOSTI DOPRAVY

Reklamační řád

Reklamační řád poskytuje zákazníkovi základní informace o původu zboží, záruce a reklamačních podmínkách. Slouží k zajištění správného postupu při uplatňování a vyřizování reklamací zakoupeného zboží. Tento reklamační řád je v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších změn a doplňků.

I. Původ zboží

Leganie je autorizovaným prodejcem stavebnice LEGO. Pod označením stavebnice rozumíme kompletní stavebnice, jejich části či samostatné dílky. V našem obchodě nabízíme široký sortiment nových stavebnic (dále jen nové LEGO), které jsou dodávány přímo od výrobce. Jde o kompletní stavebnice či sety v originálním balení anebo samostatné dílky. 

II. Záruka

Nové LEGO

Na nové LEGO se vztahuje zákonná záruka v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná dnem  převzetí zboží kupujícím. Nové LEGO je zákazníkovi předáno v kvalitě od výrobce. Je-li nové LEGO viditelně poškozeno, je prodejce povinen zákazníka o této skutečnosti informovat. Takové zboží je nabídnuto zákazníkovi se slevou. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady! Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

                         

                                           III.  Rizika spojená s dopravou

Rizika spojená s dopravou nese dopravce. Z těchto důvodů zákazníkům doporučujeme následující postup. V případě doručení zásilky, jež nese známky poškození vinou přepravy, zásilku nepřebírejte.  Žádejte o vyznačení této skutečnosti na tiskopis o přepravě u dopravce. Kontaktujte prodejce. Pokud zjistíte vady způsobené při přepravě až po převzetí zboží, prosím, informujte zpětně dopravce a také prodejce, nejpozději do dvou pracovních dnů.    

IV. Reklamace

1.) Rozhodnete-li se zboží reklamovat, kontaktujte nás na email: obchod@leganie.cz (elektronické podání reklamace) nebo telefonicky: 731022672 - zodpovědná osoba: Regína Fidlerová. Při prvním kontaktu uveďte:

- jméno a příjmení

- druh zboží (originální označení)

- důvod reklamace

- datum nákupu 

- zašlete nám kopii dokladu o nabytí

- kontakt na Vás a popř. číslo účtu 

2.) V případě el. podání reklamace Vás budeme do 24 hodin kontaktovat a domluvíme další postup. Reklamované zboží odesílejte až po vzájemné domluvě. Odesílané zboží dobře zabalte a zasílejte jako pojištěnou zásilku. Výdaje na dopravu hradí odběratel, tedy Vy.

3.) Při reklamaci je kupující povinen předložit stavebnici LEGO čistou (původní stav), v kompletním stavu (popř. stav po rozbalení), zabalenou v originálním obalu, včetně původního příslušenství a dále doklad  o nabytí (pokladní lístek, paragon, daňový doklad, faktura). Bez dokladu či zboží v uvedeném stavu nelze reklamaci přijmout! Při splnění stanovených podmínek prodejce bez zbytečného odkladu rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Obratem budete  informováni el. poštou a bude Vám vystaveno potvrzení o reklamaci. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od podání reklamace, nedohodne-li se prodejce se zákazníkem na lhůtě delší. Odběratel navrhne způsob reklamace.  Navrhované způsoby reklamace: oprava zboží, výměna zboží (či vadného dílku), vydání náhradního dílku, vrácení peněz. Zboží (nekompletní, vadné, poškozené) zasílejte zpět prodejci až po vzájemné domluvě, prodejce je povinen uhradit Vám náklady spojené s dopravou.

                                            Odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů.

 

Pro uzavření smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku, umožnují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. kterým se mění občanský zákoník, má odběratel právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů. Jde o právo vztahující se na kupní smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku. V případě využití zákonného oprávnění je odběratel povinen vrátit  nepoužité zboží v neporušeném (originálním) obalu, kompletní, včetně příslušenství. Současně musí doložit doklad o zakoupení v našem e-shopu.

V případě využití tohoto práva, postupujte přiměřeně dle odstavce 1 a 2.   

 

Vaše Leganie

NOVINKY
RYCHLÝ DOTAZ
Kontrolní kód
(opište kontrolní kód)
AKČNÍ NABÍDKA
REKLAMA
80 let LEGO Group!
 

 

 

 

LEGO® a LEGO logo jsou ochrannými známkami společnosti LEGO Group. ©2013 The LEGO Group. LEGO® a LEGO logo jsou ochrannými známkami společnosti LEGO Group. © 2013 Lucasfilm Ltd. & TM. Všechna práva vyhrazena.   Na těchto stránkách jsou použity se zvláštním souhlasem © 2010 The LEGO Group. Oficiální stránky naleznete na www.lego.com.